• تماس: 02126315509
  • ایمیل: info@wezit.ir

سوالات متداول

سوالات متداول

ویزیت یک اپلیکیشن جامع رزرو نوبت پزشکی است که با استفاده از آن می توانید نوبت پزشک رزرو کنید و نوبت های خود را مدیریت کنید.

ویزیت یک سامانه جامع است که هم بیماران و هم پزشکان می توانند از آن استفاده نمایند.

نحوه استفاده از ویزیت برای بیماران

شما با ساختن یک حساب کاربری در اپلیکیشن ویزیت می توانید از خدمات ویزیت استفاده کنید.

در صورتی که بار اول است که از ویزیت استفاده می کنید می تواتنید بر اساس دسته بندی های سامانه پزشک مورد نظر خود را انتخاب و وقت خود را رزرو نمایید.

دسته بندی های ویزیت بر اساس منطقه مورد نظر شما (روی نقشه) و همینطور بر اساس دسته بندی تخصص پزشکان و یا مرا کز است مانند : دندانپزشکی ، اطفال ، قلب و عروق و ……

شما می توانید با استفاده از حساب کاربری خود در ویزیت مراجعات خود به پزشک و یا پرداخت های خود را مدیریت کنید و از آن ها مطلع شوید.

نحوه استفاده از ویزیت برای پزشکان

شما با ساختن یک حساب کاربری در اپلیکیشن ویزیت می توانید از خدمات ویزیت استفاده کنید.

در صورتی که بار اول است که از ویزیت استفاده می کنید می تواتنید بر اساس دسته بندی های سامانه پزشک مورد نظر خود را انتخاب و وقت خود را رزرو نمایید.

دسته بندی های ویزیت بر اساس منطقه مورد نظر شما (روی نقشه) و همینطور بر اساس دسته بندی تخصص پزشکان و یا مرا کز است مانند : دندانپزشکی ، اطفال ، قلب و عروق و ……

شما می توانید با استفاده از حساب کاربری خود در ویزیت مراجعات خود به پزشک و یا پرداخت های خود را مدیریت کنید و از آن ها مطلع شوید.